Det finstilta är det riktigt fina.

Modellen för Nystartskredit är utvecklad för att skapa möjligheter för nya företag. Kreditbedömning och risker bedöms främst enligt ett egenutvecklat verktyg, men också genom enskilda bedömningar.

 

AKTUELLA AVGIFTER OCH RÄNTOR

Vi erbjuder utrustningsfinansiering efter en unik modell. Det innebär bland annat att vi arbetar utifrån ett ramverk som skall säkerställa att ränta och avgifter är unikt anpassad efter varje beviljad kredit. Detta gör vi för att kunna beräkna det kapitalkrav som krävs för hantering av den kreditrisk som ett beviljande medför. Sammanfattningsvis kan man säga att vi kontinuerligt arbetar för att kunna erbjuda marknadsmässiga räntor. Avgifter som vi debiterar, exempelvis Aviseringsavgift, är för närvarande 25kr per månad. Normalt utgår en Uppläggningsavgift om 395kr.

 

PÅVERKAR FÖRETAGETS SIFFROR

Utrustningen blir ingen tillgång i ditt företags balansräkning eftersom vi står som ägare och du behöver inte heller belasta företagets skuldkonto. En annan gynnsam följd av att du hyr dina objekt, blir en positiv effekt på företagets soliditet. Hyresavgiften är fullt avdragsgill mot rörelsens resultat. Hyresformen gör det också mycket enkelt att budgetera företagets kostnad, genom att du vet exakt vilka utgifter du har månad för månad.

 

HÄVNING OCH ÅTERTAG AV UTRUSTNING

Vi är formellt ägare till utrustningen du använder i företaget. Genom att det är vår egendom blir det samtidigt vår säkerhet och vi kan  finansiera utrustningen till dess fulla värde. Du hyr utrustningen av oss. Viktigt att veta är att du inte äger någon rätt att sälja utrustningen på egen hand. Du måste även informera oss om du exempelvis flyttar utrustningen. Om ditt företag hamnar på obestånd måste du informera oss så att vi gemensamt kan hantera uppkommen situation. Vid konkurs, eller om vi av någon anledning väljer att häva avtalet, har vi rätt att återta utrustningen. Är du osäker vad som gäller i just ditt fall, framgår dina villkor i avtalet. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.