Sedan den 1 oktober 2001 är alla svenska företag skyldiga att följa Personuppgiftslagen, PUL. Lagen syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Personuppgifter registreras i samband med din låneansökan. Personuppgifterna behandlas även av Edge & Gain AB och andra företag som Edge & Gain AB samarbetar med för hantering och fullgörelse av ingångna avtal. Denna information ligger bl.a. till grund för att våra partners skall kunna registrera och skicka betalningsavier och fakturor.
Behandling av uppgifter sker också för att Edge & Gain AB skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även ligga till grund för marknadsanalyser, marknadsföring och riskhantering.

Söker du information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Edge & Gain AB, göra ändringar av felaktiga personuppgifter eller om du har synpunkter på direktreklam från oss, kan du skriftligen begära detta genom att kontakta Edge & Gain AB, Box 1148, 501 11 Borås.