Alla nya företag har möjlighet att bli beviljade nystartskredit

Din idé är värdefull för Sverige och med bra starthjälp har du bättre förutsättningar att lyckas. Nystartskredit fungerar helt enkelt som stötdämpare för dina utgifter de första åren.

Investeringsbelopp:
Kostnad per månad:
Jag/vi försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och godkänner att det utförs en sedvanlig kreditprövning.
Ansökan är ej bindande.